Spanarna fyller 100 år! 

Året 2019 är fullt med jubileumshändelser, 100-årsfesten är 14.9 2019. Välkommen med!

Följ och delta i festandet även på Instagram #spanarna100

Spanarna 100 e-postlista

Vill du få jubileumsårets information och inbjudningar per e-post? Lämna in dina kontaktuppgifter så får du allt du behöver till din e-brevlåda.

Dela med dig av dina minnen!

Vi kommer att använda de delade berättelser under året i Spanarnas medier, en del kan även hamna med i 100-årsboken! Skriv gärna också skribentens namn, om du inte vill skriva anonymt.

Skriv minnen.

Dela bilder eller videon.

Om du vill lämna in minnen och bilder/videon i annan format så kan du lämna in dom på kårlokalen, eller skicka dom till kårlokalen per post. OBS. Vi kommer inte att kunna ge tillbaka insamlade materialer. Du kan gärna ge en kopia till oss, och behålla originalen själv.

Spanarna fyller 100 år!

Året 2019 är fullt med jubileumshändelser, 100-årsfesten är 14.9 2019. Välkommen med!
Följ och delta i festandet även på Instagram #spanarna100

 

Save the date 14.9 2019!

Spanarna firar sina 100 år under hela året. Kom med och fira med oss. 100-årsfesten är lö 14.9 2019.

 

Årets festprogram

Sök-o-finn: lö-sö 11.-12. maj.

Nu har du chansen, Sök o Finn är här igen! Tävlingen där du kan glömma vanliga kartor, där en tanke sparar tusen steg och du kan njuta av en majnatt i skogen.

Målgrupp: roverscouter och äldre ledare.

 

Jamboree: sommaren 2019

Vi har tre deltagare som reser till USA på jamboree!

 

Nordiskt läger: 2.-9. aug.

Det är dags för nordiskt läger i Finland. Det blir RETRO19!
Lägret är sannolikt i Ekenäs.

Retro-19 är upplevelser, äventyr och scoutanda. Vi skapar ekologiskt hållbara alternativ, vi bildar oss och vi gör själva: allt från hantverkspyssel till lokala kraftverk. Vi hyllar forna spanar-stolligheter och skapar nya. Vi rör oss till lands och havs och vi äter mat med en bugning till olika decennier.

Arbetsläger 31.7 -1.8. /OBS! Datumen kan ändras med ngn dag, bekräftas i januari 2019/
Lägret 2-9.8. (Vu och familjeläger 7-9.8. Äventyrsscouter 5-9.8.)
Home Hospitality 9-11.8.

Mera information: Magnus Londen, magnus.londen@gmail.com

Målgrupp: alla, dvs aktiva scouter & ledare, ex-ledare och ex-scouter, föräldrar.


Jubileumsvecka: 9-15. sept.

Mån 9.9 Jippo i stan (eller öppet hus på kårlokalen)
Ons 11.9 Seminarium om scoutingens betydelse för samhället, världens bästa ungdomsaktivitet!
Mera information kommer snart!

Målgrupp: alla
 

100-årsfest: lö 14. sept.

Lör 14.9 Jubileumsfest i Kellohalli. Hela kåren firar på dagen! Kvällsfesten med mat, snack och dans för explorers uppåt äger rum kl. 18-04.

Anmälan: sätt attending på FB evenemanget så får du infon direkt där. Kom ihåg att göra intresseanmälan också!

Målgrupp: alla på dagen, roverscouter och äldre spanare + vänkårer (HE) på kvällsfest

 

Jubileumsvandring: 14.-19. okt.

Söderut till vår 101-åriga granne. Genom lummiga skogar och stora myrmarker i höstfärger. Vi startar från byn Oandu i Lahemaa Nationalpark, 90 km öster om Tallinn. Nationalparken är  Estlands äldsta nationalpark (1971), och forna Sovjetunionens första ... vandringen avslutas i byn Aegiviidu varifrån tågförbindelse finns till Tallinn. Det blir ca 76 km. Från tisdag 15 oktober till lördag 19 oktober.

Mån 14.10 Resa via Tallinn till Oandu. Övernattning på camping i tält. 
Tis   15.10 Vandring. Tält. 26 km
Ons 16.10 Vandring. Tält. 12 km
Tors 17.10 Vandring. Tält. 19.5 km
Fre   18.10 Vandring. Tält. 18.5 km. Tåg till Tallinn. Övernattning i Tallinn.
Lör   19.10 Hemresa.

Mer info: Roope, roope@moln.fi

Målgrupp: roverscouter och äldre ledare.

 

Under jubileumsåret publicerar vi bilder, utdrag från tidigare publikationer och minnen från de gångna 100 åren.

 

1919-1929:

Vinterläger vid Öster-Tokan

“Vinterläger talade man om och förberedde sig på, men starta ett, det kom man sig ej för. I tävlingar förelades patrullerna uppgifter att bygga vindskydd och göra användbara bivuaker för övernattning vintertid. Men därvid blev det. Först då kåren erhållit förstaklassig utrustning, kunde frågan upptagas till behandling.

I februari 1926 startade kårledningen det första verkliga vinterlägret. Det blev också det allvarsammaste bland alla hittills avhållna. Det gällde att på isen draga ut till havs söderut och slå läger i packisen. Isförhållandena voro utmärkta, men trots allt innebar färden och lägret en stor risk. Det hade blott behövt inträffa en vindkantring mot nord och råkar hade omöjliggjort återfärden, ja, kanske skingrat truppen, som då helt säkert fått taga upp kampen om liv och död. Visserligen voro alla möjliga och omöjliga fall förutsedda, men att kunna i lugn och ro diskutera dem var inte detsamma att ute i isen klara sig undan all farlighet. Försöket skulle i alla fall göras och sex de äldsta och mest härdade skulle starta för att hålla kårens första verkliga vinterläger. Grundliga förberedelser gjordes. Proviant och material provades för att förkastas eller godkännas. Försök med olika draganordningar gjordes och ett sätt att draga kälkar utexperimenterades, som visade sig vara utmärkt. Att transportera utrustning och proviant på användes skidkälkar, vilka gjordes enl. ritning av en ledare. De blevo kåren till stort gagn och båda kälkarna användas fortfarande varje vinter vid utfärder och läger.

Färden blevo i allo lyckad och avlöpte programenligt. Det visade sig, att alla beräkningar höllo streck. Värmen i tältet höll sig uppe vid hög rumstemperatur t.o.m. om natten. Början var emellertid gjord. Det visade sig att vinterläger med övernattning i tält inte erbjuder någon nämnvärd svårighet. Me de erfarenheter, som då gjordes, kunde en ledning upptaga en hel vinterkampanj följande år."

Utdrag ur publikationen Helsingfors Scoutkår “Spanarna” 1919-1929, Helsingfors 1929

1929-1939:

Perioden 1934-39 gick in under gynsamma auspicier. Ledarna omfattade det nya avdelningssystemet men entusiasm som kårens numerär steg med över 50 till närmare 200. Den ökade livaktigheten tog sig även uttryck i ett stort intresse för läger, vilka höllos avdelningsvis. I vinterläger deltog inalles över 80 pojkar, ett hundratal låg i tält i april och maj och pingstlägret var det största kåren någonsin hållit. Kåren hade intet eget sommarläger, men deltog i förbundslägret på Drumsö med fyra självständiga lägergrupper om inalles omkring 100 pojkar.

Lägerchef för förbundslägret var Zacke och dessutom var närmare 30% av samtliga lägerfunktionärer spanare. I tävlingarna om Sten Nylanders vandringspris deltog kåren med hela fyra tävlingspatruller, men ingen av dem lyckades erövra priset. Spanarna hade fått jämbördiga medtävlar och dessutom hade intresset för tävlingsscouting i viss mån minskat inom kåren. “

 

Utdrag ur “Helsingfors Scoutkår Spanarna 1919-1949”, Helsingfors 1949